قاصدک


قاصدک
خیره ام به قاصدک
این گیاه غریب
که پس از مرگ به راه می افتد

میخواهم بیاموزم
که چگونه ادامه دهم
بدون پا؟
معین_دهاز

  • درباره‌ خودم


  • لاله‌ی واژگون


  • آخرین کلمه ها


  • دلم گرفته