قاصدک


قاصدک
خیره ام به قاصدک
این گیاه غریب
که پس از مرگ به راه می افتد

میخواهم بیاموزم
که چگونه ادامه دهم
بدون پا؟
معین_دهاز
Connection failed: Access denied for user 'toptunes_ssd'@'localhost' (using password: YES)