لاله‌ی واژگون


لاله‌ی واژگون
ای قالی قدیمی!
رنج زیباترت کرده ...
پس بخند
کسی چه میداند
که ما از روز اول
لاله ی واژگون نبودیم؟

معین_دهاز

  • درباره‌ خودم


  • لاله‌ی واژگون


  • آخرین کلمه ها


  • دلم گرفته